„Všichni máme svobodu vytvořit si svou vlastní budoucnost.“

Každý z nás potřebuje vnitřní klid a vnější svobodu. Je to ve vnitřním klidu a vyrovnanosti, jak můžeme mít opravdovou vnější svobodu.
Svoboda znamená přijmout svět a cítit, že celý svět je naším vlastním domovem. Skutečná svoboda je neoddělitelná jednota s vesmírem.

– Sri Chinmoy