O hudbě
Hudba je klíčem k našim myšlenkám a pocitům. Pro Sri Chinmoye je hudba klíčem k vnitřnímu tichu.

Sri Chinmoy je hudebníkem srdce. Jeho netradiční, intuitivní hudba přináší ojedinělou příležitost dotknout se v našem nitru skrytého světa, v němž jsou radost, ticho, síla a svoboda jasnou a hmatatelnou skutečností.

Hudba Sri Chinmoye pramení právě z tohoto světa a promlouvá prostě a srozumitelně zvukem západních i východních nástrojů: od příčné flétny, přes violoncello či syntetizátor laděný podle japonské stupnice až po indický strunný nástroj esrádž, o němž se říká, že má schopnost dotknout se samotné lidské duše. Zatímco zvuk flétny a esrádže vyvolává atmosféru hlubokého a naplňujícího klidu, ohromující improvizace na klavír je gejzírem mocné duchovní energie. Jeho koncert, který začíná chvílí tiché meditace, není pouhým vnějším představením – je to především vnitřní zážitek, na němž se podílejí všichni posluchači.