„Laskavost je jako sníh. Vše, co pokryje, zkrásní.“

Samou přirozeností laskavosti je šířit se. Jste-li laskaví k druhým, dnes budou laskaví k vám a zítra k někomu dalšímu.
Když vás někdo požádá o laskavost, víte, co tomu člověku ve skutečnosti dáváte? Dáváte mu neobyčejnou sílu své lásky.

– Sri Chinmoy