Buď laskavý,
buď vším pochopením,
neboť každá lidská bytost
je nucena bojovat
sama se sebou.


- Sri Chinmoy
Žít v kráse
a vůni srdce
znamená
s každou vteřinou
mládnout.


- Sri Chinmoy
 
Kamkoli jdeš,
nes si s sebou štěstí.


- Sri Chinmoy
Zůstaň veselý,
neboť pevnou zdí
veselosti
nemůže proniknout nic
ničivého.


- Sri Chinmoy
 
Dej světu poznat, kdo jsi.
Jeho temná žárlivost
ti uloupí štěstí.
Poznej sám sebe.
Staneš se dozajista tím
nejšťastnějším člověkem
v celém Božím Stvoření.


- Sri Chinmoy
Žádná kouzelná síla
není tak krásná, mocná
a inspirující
jako naše smějící se oči.


- Sri Chinmoy
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9