Nerozviřuj
bláto minulosti,
chceš-li být ozářen
zítřejším svítáním.


- Sri Chinmoy
Sni, sni, sni!
Nebudeš mít nikdy čas
trpět zoufalstvím.


- Sri Chinmoy
 
Vždy udělej o krok víc,
než jsi měl v úmyslu.


- Sri Chinmoy
Nikdy se nevzdávej,
nikdy se nevzdávej!
Ani když mnohokrát
zabloudíš.


- Sri Chinmoy
 
Každý den
se měň k lepšímu.


- Sri Chinmoy
Říkám své mysli, že
nesmí nikdy podceňovat
nezměrnou sílu
ukázněného života.


- Sri Chinmoy
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9